BBen och Xc-mannen! Vad säger nuffrorna?

coola calle, 14 jan 2014, 13:18

Vad säger det om företagen A, B och C ?RESULTATRÄKNING tip 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning (TKR) 32 049 31 958 37 276
Övrig omsättning (TKR) 9 245 378
Rörelseresultat, EBIT (TKR) 5 628 1 235 2 298
Resultat efter finansnetto (TKR) -1 455 -2 076 -526
Årets resultat (TKR) -3 964 -2 780 -1 229

1px
1px
BALANSRÄKNING tip 2013-04 2012-04 2011-04
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0
Anläggningstillgångar (TKR) 421 526 800
Omsättningstillgångar (TKR) 22 896 23 958 27 282
Tillgångar (TKR) 23 317 24 485 28 081

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR) -5 427 -1 463 1 317
Obeskattade reserver (TKR) 1 793 390 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0
Kortfristiga skulder (TKR) 26 951 25 557 26 764
Skulder och eget kapital (TKR) 23 317 24 485 28 081

1px
1px
NYCKELTAL tip 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 10 12 12
Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 205 2 663 3 106
Personalkostnader per anställd (TKR) 548 555 484
Nettoomsättningförändring 0,28 % -14,27 % -14,86 %
Vinstmarginal 17,68 % 1,59 % 6,18 %
Bruttovinstmarginal 55,75 % 54,26 % 63,41 %
Soliditet -17,61 % -4,80 % 4,69 %
Kassalikviditet 84,95 % 93,74 % 101,94 %

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTATRÄKNING tip 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning (TKR) 6 675 18 856 28 330
Övrig omsättning (TKR) 0 0 0
Rörelseresultat, EBIT (TKR) 1 173 -7 418 4 629
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 477 -7 225 4 724
Årets resultat (TKR) 1 220 -4 589 2 611

1px
1px
BALANSRÄKNING tip 2013-04 2012-04 2011-04
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0
Anläggningstillgångar (TKR) 20 231 20 231 0
Omsättningstillgångar (TKR) 81 840 80 662 105 107
Tillgångar (TKR) 102 071 100 893 105 107

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR) 102 043 100 893 101 404
Obeskattade reserver (TKR) 0 0 1 181
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder (TKR) 28 0 0
Kortfristiga skulder (TKR) 0 0 2 522
Skulder och eget kapital (TKR) 102 071 100 893 105 107

1px
1px
NYCKELTAL tip 2013-04 2012-04 2011-04
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (TKR)
Personalkostnader per anställd (TKR)
Nettoomsättningförändring -64,60 % -33,44 % -42,59 %
Vinstmarginal 22,13 % -38,32 % 16,67 %
Bruttovinstmarginal 17,57 % -39,34 % 16,34 %
Soliditet 99,97 % 100,00 % 97,31 %
Kassalikviditet 1 106,90 %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTATRÄKNING tip 2012-12 2011-12 2009-12
Nettoomsättning (TKR) 1 488 300 1 381 200 16 925
Övrig omsättning (TKR) 10 500 11 100 0
Rörelseresultat, EBIT (TKR) -135 600 -131 600 1 003
Resultat efter finansnetto (TKR) -172 600 -97 600 -32
Årets resultat (TKR) -103 700 -16 400 -1 057

1px
1px
BALANSRÄKNING tip 2012-12 2011-12 2009-12
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0
Anläggningstillgångar (TKR) 794 200 850 400 1 739
Omsättningstillgångar (TKR) 442 000 577 600 138 338
Tillgångar (TKR) 1 236 200 1 428 000 140 077

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR) 136 000 188 400 110 166
Minoritetsintressen (TKR) 89 300 197 900 20 007
Avsättningar (TKR) 0 0 184
Långfristiga skulder (TKR) 420 900 756 700 0
Kortfristiga skulder (TKR) 590 000 285 000 9 720
Skulder och eget kapital (TKR) 1 236 200 1 428 000 140 077

1px
1px
NYCKELTAL tip 2012-12 2011-12 2009-12
Antal anställda 300 347 11
Nettoomsättning per anställd (TKR) 4 961 3 980 1 539
Personalkostnader per anställd (TKR) 624 515 740
Nettoomsättningförändring 7,75 % -86,32 %
Vinstmarginal -9,00 % -4,75 % 28,76 %
Bruttovinstmarginal -3,43 % -3,45 % 100,00 %
Soliditet 11,00 % 13,19 % 78,65 %
Kassalikviditet 31,25 % 76,21 % 1 423,23 %

coola calle, 14 jan 2014, 14:20

Hur stora de är och går de bra?

Ähh Xc är i Säffle

coola calle, 15 jan 2014, 15:18

Med andra ord bben, tystnaden säger allt!
Du kan inte ett skit om nuffrorna, det såg vi alla som du försökte påskina om Sventas arbetsgivare!

//Den som ser hur pinsam du är

Inlägg: 511
Ort: Stockholm / Öland/Andalusien

stsc, 27 mar 2014, 22:18

Jag kör nog vidare med C.


Återgå till