Lägg ner [0]

Nothing Mathers 15 okt 2017, 08:59

fliken Fritt forum.Och öppna istället fliken Filosofiska grubblerier.

Fliken politik kan ändras till fliken religion.
Den som sätter familjen främst.

Re: Lägg ner [1]

Jaloille 31 dec 2017, 02:27

Allez si je peux demander