Gilla/hataknappen [0]

Grytfan 13 jun 2017, 08:31

Är det något ni i styrelserummet dryftat?
Tandvärk är som en illa skött ekonomi.

Re: Gilla/hataknappen [1]

Trollet [Online] 13 jun 2017, 13:52

Detta är inte FB
//WM

Re: Gilla/hataknappen [2]

Grytfan 13 jun 2017, 20:15

TransFia

//den som önskar skitfirat kan ta rygg på kvallekonceptet
Tandvärk är som en illa skött ekonomi.