IDAG BLIR DET DRAG I IMP!! [0]

Grytfan 02 okt 2017, 08:54

kan man väl ana med lätthet

Grattis Bluto?
Tandvärk är som en illa skött ekonomi.

Re: IDAG BLIR DET DRAG I IMP!! [1]

Bluto 02 okt 2017, 17:59

Tack! Helt riktigt Grytfan! :)
Och framtider ter sig ljus......